Facebook Català Castellano

Il·luminació d'espais - cuines

Il·luminació cuines Il·luminació cuines

Il·luminació principal

Les cuines sovint es converteixen en espais de treball i de convivència on hi passem hores, per tant, la llum s’ha d’ajustar a les necessitats de cada moment.

S’hi poden instal·lar diferents lluminàries com ara fluorescents, ulls de bou o downlights, ja que són una bona font de llum i ens permeten cobrir totes les zones sense deixar espais amb ombres.

Cal tenir en compte que totes les lluminàries que s’instal·lin a la cuina han de tenir una bona rendibilitat lluminosa i un consum baix perquè funcionaran vàries hores seguides.

Il·luminació específica

La il·luminació principal es pot complementar il·luminant les zones de treball.

- Sota armaris: il·luminant la part inferior de sota els armaris ens permetrà tenir claror suficient a sobre el marbre. Una bona opció és col·locar tires de led, amb un perfil molt discret i molt lluminoses. Gairebé no s’escalfen i això beneficia els mobles, ja que s’evitaran possibles taques.

il·luminació específica - Sota armaris

- Taula / Barra: existeixen gran varietat de llums suspesos que ajudaran a donar llum sobre aquesta superfície.

il·luminació específica - Taula / Barra

C/ Llucià d’Ansó, s/n - 17007 Girona - Telf. 972 22 09 57 - ifur@ifuriluminacio.com

// web realitzat per noveswebs.com