Facebook Català Castellano English French

Restauració de metalls

La restauració de metalls és un procés de recuperació i millora de la peça després d’haver patit un desgast i/o desperfectes pel pas del temps. D’aquesta manera podem tornar-li l’aspecte i funcionalitat originals.

Segons el tipus de metall, les peces se sotmetran a un procés i tractament diferents. Ara bé, totes elles acabaran envernissades, que ens assegurarà la seva conservació durant anys.

Quins materials restaurem ?

En especial, totes les peces de llautó, ja siguin làmpares, canelobres o objectes de decoració.

Bronze, com ara finestres de vaixells (ulls de bou), campanes o morters.

Objectes de plata, alpaca o simplement amb un bany, com poden ser jocs de te, de cafè o coberteries.

Tot tipus d’aram (coure), com per exemple, perols, escalfallits, brasers o estris diversos que s’utilitzaven antigament a les cases de pagès.

Ferro, que engloba eines de camp o màquines de cosir antigues.

Tipus de restauracions

• Restauració del llautó i del bronze

El procés habitual de restauració del llautó i del bronze consisteix en polir el metall per eliminar-ne les impureses i deixar-lo amb un color daurat mat. És idoni per les làmpares i canelobres més antics.

Posteriorment, en cas que es desitgi, es pot abrillantar i donar-li un acabat daurat brillant, que visualment resulta molt atractiu.

Un altre tipus d’acabat és el pavonat, que consisteix en banyar la peça per donar-li un to més envellit.

• Restauració de l’aram (coure)

Les peces d’aram acostumen a estar molt brutes de sutge, perquè són objectes que han estat en contacte amb el foc, per tant, cal eliminar-lo mitjançant un procés de raspallat i extreure’n tota la brutícia que hi hagi incrustada. Posteriorment es poleixen i s’envernissen.

• Restauració de la plata o similars

És un procés ràpid, on bàsicament cal abrillantar la peça i envernissar-la.

• Restauració del ferro

Els objectes de ferro cal raspallar-los per eliminar-ne el rovell i envernissar-los. En cas que no s’envernissessin ràpidament es tornarien a rovellar.

Restauració de làmpares

No només es neteja i es restaura la part metàl·lica de la làmpara, sinó que també s’electrifica i es reparen desperfectes com poden ser peces trencades o xafades, o s’hi afegeixen vidres.

El procés de restauració d’una làmpara consisteix en desmuntar-la completament, netejar-la, i canviar els fils elèctrics i portalàmpares.

Posteriorment les diferents peces que componen el llum es poleixen, s’envernissen i es passa a la fase d’electrificació i muntatge.

C/ Llucià d’Ansó, s/n - 17007 Girona - Telf. 972 22 09 57 - ifur@ifuriluminacio.com

// web realitzat per noveswebs.com